Mann Saga

סוף ההתחלה

פיליפ הודיע לנו שהוא צריך לצאת עוד שבוע לטורניר בבורדו. הסכמנו שאנחנו לא מתים על המערה, אבל פיליפ חושב שזה כרגע האופציה הטובה ביותר ורוצה לברר מה קרה שם. הסכמנו ללכת קודם להר סנייפל ומשם למערה. לקחנו את הספינה ללאקסי ושם ירדנו בערב. רוח גילה שמספרים שיש רוחות ששומרות על ההר.
למחרת יצאנו לדרך והלכנו עד להר סנייפל. טיפסנו לפסגה, ושם מצאנו פתח של מערה. בפתח יש אורה של פיות בדרגה 1. פגשנו את פיית האויר סטרים, סיפרה לנו שצפונית למערה המקטינה יש מערת הנגרים, יש שם פיות קטנות שמנגרות דברים קטנים. היא ראתה את המאגוס פינינדרוידך (ראש הקובננט) שהרג את הדרקונית. הוא לא הוציא דברים מהמערה.
במערה של הדרקונית יש את העצמות שלה, שבהן יש 4 פון ויס איגנם. בקירות יש עורקים של ויס איגנם וטראם שמורכבים מזהב, כסף ונחושת, שמכילים 2 פון. יש שם אורה של קסם 5.
החלטנו להקים את הקובננט כאן, סיכמנו עם סטרים שזה בסדר כל זמן שלא נפריע לשאר החיות במערות.

Comments

GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.