Tag: Flambeau,

Results

  • Philip of house flambeau, of school Sebastian

    Philip נולד בלידס, ילד רביעי למשפחה עם 5 ילדים (ששרדו). הוא היה תינוק חייכן ושקט, שאהב מאוד לזחול בחוץ אך לא כל כך התחבר עם תינוקות בני גילו. למעשה, גם השכנים והחברים של המשפחה התאמצו כדי …

All Tags