Mann Saga

אל ארץ הפיות יצאנו

הייתה הילולה של צעירים, נשמעה צעקה. רוך ודייר עלו לבדוק, מצאו גופות של נער ונערה בלי עיניים. דייר נזכר שיש פיה מאיזור בוהמיה שמפתה נערים ואוכלת להם את העיניים. ירדו והעירו את כולם, עלו חזרה עם פיליפ, גילנו וז’אן מישל. עלו למעלה, בדיוק הגיעו אנשים מהכפר, בהתחלה האשימו את המאגוסים, אחרי זה התברר שזה לא הם אז עברו סתם להתמרמר נגדם.
מישהו תחקר את הנערים שהיו עם החבורה, שמענו שהייתה מישהי שהם לא זוכרים מי שהתחילה לקפוץ על אנשים. מישהו בשם דאף ניסה לתחקר אותנו, אמר משהו על מעבר לעולם אחר. אנחנו הלכנו לישון, למחרת חזרנו ואז פתאום דאף הגיע מתנשף והזהיר אותנו שאנחנו חייבים לגלות מה קורה כי בכפר מתכוננים ללינץ’. הוא גם סיפר לנו שאחותו ועוד שני נערים נשארו בתוך המקום האחר (ארץ הפיות) ונערה אחת יצאה משם. דייר ניסה להטיל קסם, נכנס לדמדומים, והבין שיש רגיו שנפתח בגלל שיכורים.
רוך, דייר, דאף, רולוף והרופא עולים להשתכר על ראש ההר, הלילה יורד ממש מהר והם מוצאים את עצמם בארץ הפיות. הם נתקלים בנווד על עגלה, רוך מבין שזה מבחן, והם מסרבים לנוח או להצטרף אליו (פרט לרופא). הם ממשיכים בשביל ופוגשים בכבשה שתוקפת חייל סרוג. רוך ירה בכבשה שברחה, ודייר הקסים לחייל רגל באופן זמני. החייל לקח אותם חזרה לכפר אל “סבתא סורגת” ובדרך מספר שהוא שומר על טירה שיש בה נסיכה. הגענו לסבתא, שסיפרה לנו שהיא ראתה את הילדים לפני כחודשיים. היא סרגה לאחד יונה טעימה והוא נעלם, לשני בחורה יפה, ולמונה את הטירה והשומרים. נגמרו לה החוטים כי הכבשה ברחה והגובלינים גנבו את הפעמון שמזמן אותה. הגובלינים נמצאים בקצה היער.
הסכמנו ללכת לגובלינים ולהביא את הפעמון, אבל רצינו ללכת קודם לטירה. השומר מסכים לקחת אותנו לטירה.

Comments

Daire gets 1 confidence point and 1 fable point.
Roch gets 1 fable point.

אל ארץ הפיות יצאנו
GurArieLivniAlcasid ArielShatil

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.