נקודות תשישות

נקודות תשישות מתחלקות לתשישות של פרק זמן קצר ותשישות של פרק זמן ארוך.

תשישות של פרק זמן קצר

תשישות זו היא תוצאה של מאמץ רגעי- לחימה, הטלת לחש, דחיקה של חפץ כבד וכו’. התשישות מתחלקת ל: Fresh, Winded, Weary, Tired, Dazed, Unconscious.
כל נקודת תשישות מעלה את הדמות לרמה הבאה. נקודות תשישות מקנות מינוסים לכל הזריקות (חוץ מ soak), בדומה לפצעים, והן מצטברות על עונשין של פצעים (כך שדמות פצועה ותשושה סובלת יותר). על מנת להחלים מתשישות צריך לנוח מנוחה מלאה. זמן ההחלמה הוא הזמן שלוקח לעלות לרמה התשושה פחות. פעילות קלה יחסית גוררת הכפלה של זמן המנוחה.
במקרים מסוימים אפשר לזרוק קוביית דחק + sta על מנת לקצר את זמן ההחלמה (EF:9).
הטבלה הבאה מציינת זמן מנוחה ועונשין לכל רמת תשישות.

רמת תשישות זמן החלמה עונשין
Winded 2 דקות 0
Weary 10 דקות 2-
Tired 30 דקות 3-
Dazed 60 דקות 5-
Unconscious שעתיים + שעה על כל נקודה נוספת

נקודות תשישות

Mann Saga GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid