Bolan Point

כאשר נפתחה מערה, סמוך ל- Niarbyl Bay, באביב 1220 נמצא בה יומן של המאגוס מבית פלמבו, רוג’ר, אשר בסופו מספר מוטיבים שחוזרים על עצמם: “העולם החיצון נטש אותנו”, “לא יכולים לצאת מהמערה”, “הצללים”, “ייאוש”, “מוות”. מסמכים אלו קושרים את המערה לאחוות בולן פוינט שנעלמה בשנת 860.
נראה כי כל מי שנכנס למערה קטן מיידית פי מאה. כמו כן, חפצים שקיימים במערה אינם גדלים מרגע שמוציאים אותם משם, בניגוד לחפצים חדשים שהוכנסו למערה.
סקירה זריזה וכללית של המערה,מגלה כי זו כנראה מערה טבעית, אך סמוך לתקרה ישנן חריטות מוזרות וענקיות על הקירות, שמזכירות כתב נורדי עתיק. בנוסף, מכילה המערה 8 ארונות קבורה בשלב מתפרק למחצה ועל אחד מהם נשען שלד אדם. על חלק מהארונות היו צלבים ו/או אותיות. על אחד מהם היו שרידי כיתוב שיכלו להתאים ל"רוג’ר מבית פלמבו" (אבל רוב האותיות חסרות).
בנוסף, היו במערה תיבות מתכת שהכילו מסמכים רבים.

Bolan Point

Mann Saga GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid